سفر به گرجستان

قوانین ازدواج در گرجستان

قوانین ازدواج در گرجستان بهتر بشناسید

قبل از اینکه به قوانین ازدواج در گرجستان؛ بپردازیم. شما برای اینکه بتوانید مجوز ازدواج و طلاق معتبر گرجستان را دریافت کنید، باید بدانید که حتماْ با یک مجموعه با تجربه و آگاه کمک بگیرید، تا به راحتی بتوانید ازدواج بین اللملی خود را ثبت کنید،  معمولاْ ازدواج در گرجستان ممکن است در خانه های عروسی، شعب تالار خدمات عمومی و هر دفتر منطقه ای آژانس توسعه خدمات عمومی ثبت شود. دفاتر ثبت ازدواج در تفلیس، باتومی، کوتایسی، روستاوی، سیغناقی، آخالتسیخه، گوری، کوارلی، زوگدیدی، و متسختا خدمات آیینی و تشریفاتی ویژه ای را ارائه می دهند. همچنین ازدواج می تواند در جاهای دیگری، در هر مکانی، خارج از سازمان ثبت، ثبت شود.

قانون ثبت ازدواج در گرجستان

ازدواج، پیوند زن و مرد برای تشکیل خانواده است. پس از ثبت ازدواج زوجین در مراجع ذی صلاح، حقوق و تکالیف خاصی به آنها اعطا می شود.

شرایط ثبت ازدواج

 • ثبت ازدواج مستلزم اراده و خواست زوجین به منظور عقد و  رسیدن به سن ازدواج انها می باشد.
 • ثبت ازدواج از سن 18 سالگی مجاز است.
 • ثبت ازدواج در موارد زیر مجاز نیست:
 • بین افرادی که در زمان ازدواج یکی از آنها در عقد با شخص دیگری باشد ;
 • بین اعضای خانواده و فامیل با شجره مستقیما نزولی یا صعودی.
 • بین یک برادر و یک خواهر که از نظر بیولوژیکی یا غیر بیولیژیکی با هم مرتبط هستند.
 • بین یک فرزند خوانده و والدین خوانده آنها؛
 • بین اشخاصی که در زمان ازدواج یکی از آنها زندانی است و طبق قسمت 2 ماده 1172 قانون مدنی گرجستان، قرارداد ازدواج بین آنها منعقد نشده است.

این نکته باید در نظر گرفته شود که هنگامی که یکی از طرفین یا هر دو شهروند خارجی هستند، باید به طور قانونی در گرجستان حضور داشته باشند  تا ازدواج خود را ثبت کنند.

افراد زیر واجد شرایط ثبت نام ازدواج هستند:

یک زوج در سن قانونی کامل که مایل به ازدواج هستند.

لطفا در نظر داشته باشید که با وکالت نمی توان ازدواج را ثبت کرد.

مدارک برای ثبت ازدواج در گرجستان

 • درخواست کتبی از زوجین که واجد شرایط ازدواج هستند.
 • مدارک شناسایی که به عنوان سند هویت  افراد زوجین می باشد.
 • قبوض پرداخت حق خدمات ثبتی .
 • مدارک شناسایی نشان دهنده  هویت شاهدان.
 • گواهی تجرد در صورتی که یکی یا هر دو اشخاص متقاضی ثبت ازدواج قبلا ازدواج کرده است. برای اطلاعات بیشتر در این رابطه لطفا با تیم مری  این جورجیا تماس بگیرید تا شما را در رابطه شرایط و جزییات بیشتر راهنمایی کنند.
 • اسناد مربوطه باید به صورت فیزیکی به مقامات مربوطه ارائه شود. اما اگر اطلاعات ارائه شده در سند مربوطه از قبل در پایگاه الکترونیکی سازمان توسعه خدمات عمومی موجود باشد، نیازی به ارائه مستندات بیشتر ندارید.

قوانین دولتی ثبت ازدواج در گرجستان

همچنین، تمام اسناد صادر شده (تأیید شده) در کشورهای دیگر به جز مواردی که در ان کشور مربوطه در یک معاهده یا توافقنامه بین المللی با گرجستان هستند، ازجمله پیمان مینسک و کانونشن هاگ و  به جز مواردی که به عنوان مدرک هویت مورد استفاده قرار می گیرند، باید به شکل مناسب قانونی یا تایید شده باشندو به همراه ترجمه گرجی تایید شده آن، ارائه شوند.

حق تغییر نام خانوادگی هنگام ثبت نام ازدواج

در هنگام ثبت ازدواج، زوجین می توانند یکی از نام های خانوادگی خود را به عنوان نام خانوادگی مشترک خود انتخاب کنند یا هر دو یا فقط یکی از آنها نام خانوادگی خود را با ترکیب نام خانوادگی همسر خود انتخاب کنند.

 

ثبت ازدواج در گرجستان با خدمات تشریفاتی ویژه

خانه های  ازدواج که در شهرهای گرجستان مانند تفلیس، باتومی، کوتایسی، روستاوی، سیغناقی، آخالتسیخه و متسختا، و تالارهای خدمات عمومی پوتی، گوری، قوارلی و زوگدیدی، ثبت ازدواج در گرجستان را با خدمات تشریفاتی ویژه ارائه می‌دهند.

 • ازدواج ممکن است در روز درخواست یا در روز منتخب  طرفین ثبت شود.
 • اعتبار درخواست های ثبت ازدواج دو ماه پس از ثبت نام می باشد.

 

قوانین عقد و ازدواج در گرجستان

ازدواج یک قرارداد حقوقی است که رابطه حقوقی بین زوجین ایجاد می کند. قرارداد  ازدواج سابقه طولانی دارد; به عنوان مثال، در بابل قدیم، والدین به طور کامل مسئول سازماندهی و برنامه ریزی عروسی بودند. پدر داماد در خواستگاری قیمت زن را تعیین می کرد و در صورت توافق آن را در مراسم تشریفاتی همراه با سایر هدایای عروسی به پدر عروس تقدیم می شد.

قوانین عقد و ازدواج در گرجستان

قانون مدنی کنونی کشور گرجستان ازدواج را به عنوان رابطه بر پایه رضایت یک مرد و یک زن به منظور تشکیل خانواده تعریف می‌کند که در دفاتر محلی آژانس توسعه خدمات دولتی وزارت دادگستری گرجستان ثبت می شود.

ازدواج با این واقعیت که از نظر حقوقی ثبت شده باشد به عنوان  پیوند ناگسستنی محسوب می شود. به گفته دولت گرجستان و قوانین ازدواج در این کشور ازدواج ثبت نشده زن و مرد حتی در صورتی که آنها مدت طولانی با یکدیگرزندگی کنند ازدواج محسوب نمی شود و موجب تعهدات قانونی ازدواج نمی شود.

 • هر دو زوج هنگام ازدواج، طیف وسیعی از حقوق و تعهدات شخصی و دارایی را در قبال یکدیگر ایجاد می کنند. در طول ازدواج، زن و مرد باید تمام این تعهدات را صادقانه و کامل انجام دهند.
 • قانون ازدواج حقوق و مسئولیت های برابر در روابط خانوادگی برای زوجین تعریف می کند. قرارداد ازدواج  تعهدات و  مسئولیت های  حقوقی را که زوجین در قبال یکدیگر دارند تعیین می کند.

با این حال، زوجین می توانند  تصمیم بگیرند قبل از ازدواج، قرارداد ازدواج منعقد کنند و بعد از آن  دارایی های  خود را مدیریت کنند.

قرارداد ازدواج بین المللی

بعد از در نظر گرفتن شرایط و عمل کردن به قوانین ازدواج در گرجستان باید به این نکته توجه کرد، که ثبت ازدواج در گرجستان صرفاً بر حقوق و تعهدات مرتبط با دارایی ها زوجین حاکم است. بنابراین، حقوق و تعهدات دیگر زوجین تحت تأثیر قرارداد قرار نمی گیرد.هر دارایی که  که زوجین در زمان ازدواج به دست می آورند مشمول قانون می شود. با این حال، زوجین می توانند با انعقاد یک قرارداد ازدواج که حقوق مرتبط با دارایی های آنها را هم در دوران ازدواج و هم در صورت طلاق مشخص می کند، این الزام قانونی را برای هر دارایی لغو کنند.

قرارداد ازدواج بین المللی هم بر اموال موجود و هم در اموالی که در آینده به دست می آید قابل انعقاد است. زوج‌ها می‌توانند دارایی‌های خود را ترکیب کنند یا مالکیت مشترک یا جداگانه تعیین کنند. اموالی که در پایان عقد بین زوجین تقسیم می شود از دیگر حقوق زوجین است.

لازم به ذکر است شرایطی که یکی از زوجین را در وضعیت سخت  قرار می دهد در عقدنامه ازدواج گنجانده نمی شود. به عنوان مثال، عقد ازدواج نمی تواند تعهد زوجین به حمایت از یکدیگر، حقوق و تکالیف والدین در قبال فرزندان، الزام به پرداخت نفقه یا توانایی درخواست تجدیدنظر در دادگاه در صورت اختلاف را تغییر دهد.

همچنین قوانین ازدواج در گرجستان با تظر دادگاه  ممکن است مفاد عقد و قرارداد ازدواج را بر اساس درخواست زوج ذینفع و به دلایل دیگر قابل اعمال اصلاح کند که یکی از زوجین را در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار دهد.

قاعده انعقاد قرارداد ازدواج

توافق ازدواج در گرجستان ممکن است در هر لحظه، قبل و بعد از ثبت ازدواج انجام شود. اما باید به خاطر داشت که قرارداد ازدواجی که قبل از ثبت ازدواج امضا شود پس از آن نافذ می باشد.عقد ازدواج باید به صورت کتبی تنظیم شده و توسط دفتر اسناد رسمی گرجستان ثبت شود.

با رضایت دوجانبه، قرارداد ازدواج ممکن است هر لحظه تغییر یا فسخ شود. امتناع یک طرفه از قرارداد ازدواج برای هر یک از زوجین مجاز نمی باشد.  همچنین در صورت طلاق عقد فسخ می شود.

مدارک مورد نیاز ثبت ازدواج در گرجستان

 • پاسپورت ویا تراول داکیومنت زوجین
 • ترجمه رسمی پاسپورت ها (زبان گرجی)
 • شهادت دو شخص مقیم یا شهروند گرجستان
 • گواهی طلاق یا فوت شریک زندگی شما در صورتی که اولین ازدواج شما نباشد.

در صورتی که داماد یا عروس برای بار دوم (یا سومین) ازدواج کنند، باید گواهی طلاق را نیز ارائه دهند که باید به زبان گرجی ترجمه شده و توسط دفتر اسناد رسمی (برای کشورهای مستقل مشترک المنافع) تأیید شود.

نکته مهم: در صورتی که زوجین دارای فرزندان مشترک باشند، باید شناسنامه خود را همراه با ترجمه نیز ارائه دهند.

نکات مهم برای ثبت ازدواج در گرجستان :

 1.  در صورت دو تابعیتی بودن یکی از زوجین و یا داشتن تراول داکیومنت، شخص حتما با پاسپورت یا تراول داکیومنت مورد تقاضا برای ثبت ازدواج باید وارد گرجستان شود.
 2. در صورت نیاز به اعلام فرزند مشترک زوجین برای ثبت ازدواج نیاز به مدارک کامل فرزند (شناسنامه) و مدارک کامل والدین (شناسنامه).
 3. شاهدین از طرف شرکت اعلام میگردد (در صورت نیاز متقاضی برای شاهد)

چرا در گرجستان ازدواج کنم ؟

کشور گرجستان عضو ناظر اتحادیه اروپا و عضو تفاهم نامه آپوستیل جهانی میباشد که مدرک صادره (ازدواج) از ساختمان دولت گرجستان قابل تایید در تمام نقاط اروپا، آمریکا، کانادا و تمامی کشورها میباشد.

آپوستیل یا لگالیز مدارک چیست ؟

تفاهم نامه آپوستیل فی مابین چندین کشور عضو اتحادیه اروپا میباشد همچنین آمریکا ، ترکیه و … که طبق این تفاهم نامه مدارک صادر شده دولتی با مهر آپوستیل به صورت مستقیم قابل استفاده در کشورهای عضو میباشد.

آپوستیل/لگالیز مدارک به سه شکل (1,2,8) روزه میباشد که نسبت به پکیج انتخابی و نیاز متقاضی  صورت میگیرد.

لگالیز مدارک/اسناد به معنای تایید وزارت امورخارجه کشور صادر کنند سند/مدرک میباشد.

کشور گرجستان نیاز به ویزا دارد ؟

کشور گرجستان برای شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیاز به ویزا ندارد همچنین ایران ، انگلستان و کشور آمریکا، برای اطلاعات بیشتر میتوانید به سایت: https://www.evisa.gov.ge/GeoVisa/

مراجعه کنید.

مراحل ثبت ازدواج در کجا انجام میشود و چند روز زمان نیاز هست ؟

مراحل ثبت ازدواج نسبت به پکیج انتخابی تعیین میگردد قابل به ذکر است که سند صادره از طرف دولت گرجستان میباشد و در تمامی پکیج ها یک شکل میباشد.

زمان ثبت ازدواج در تمامی پکیج ها مدت یک روز میباشد که سند به زبان گرجی صادر می گردد.

 1.  نزدیکی به ایران با یک پرواز یک و نیمه ساعته و پروازهای روزانه
 2.  عدم نیاز به ویزا برای سفر به گرجستان برای ایرانی ها
 3. عدم نیاز به ویزا برای کل اروپایی ها و آمریکایی ها
 4.  ارزان بودن هتل و مخارج مسافرت
 5.  عدم نیاز به گواهی تجرد یا شناسنامه یا سایر اسناد
 6.  عدم نیاز به ارایه آزمایشات و …
 7. عدم نیاز به داشتن کارت اقامت این کشور برای طرفین
 8.  عدم نیاز به گواهی و اجازه نامه پدر و …
 9.  ثبت با پاسپورت ایرانی و تراول داکیومنت
 10.  ترجمه سریع و آپوستیل برای کشور مقصد دارای بالاترین اعتبار
 11.  قابل قبول برای تمام کشورهای دنیا
 12.  امکان ثبت قرارداد خاص یا مهریه خاص در سند ازدواج
 13.  امکان ثبت ازدواج مذهبی در دفتر عقد اسلامی یا ثبت در کلیسا

 

قوانین ثبت ازدواج در گرجستان برای اتباع خارجی

شاید این سوال برای شما نیز پیش آمده باشد که قوانین ازدواج در گرجستان برای اتباع خارجی چگونه است که زوج های جوان تا این حد به ثبت ازدواج خود در این کشور اشتیاق دارند؟ همانطور که می دانید، گرجستان به تدریج در حال تبدیل شدن به کشور گردشگری عروسی است و دلایل عینی زیادی برای این امر وجود دارد:

 • ازدواج در گرجستان به حداقل مدارک نیاز دارد.
 • اتباع خارجی برای ازدواج نیازی به انجام هیچ دینی ندارند.
 • زوجی که قصد ازدواج دارند لازم نیست شهروند گرجستان باشند یا اجازه اقامت داشته باشند.
 • خارجی ها حتی در 24 ساعت می توانند ازدواج کنند.
 • ازدواج های انجام شده در گرجستان در سراسر جهان قانونی است.
 • اتباع ۹۴ کشور برای سفر به گرجستان و ازدواج نیازی به ویزا ندارند.
 • برای عروسی فقط به دو شاهد نیاز دارید.
 • برای ثبت ازدواج خود نیازی به اجازه پدر یا قیم عروس ندارید.
 • از 18 سالگی می توانید ازدواج کنید.
 • در گرجستان هیچ معاینه پزشکی اجباری قبل از ازدواج وجود ندارد.

 

چگونه اسناد ازدواج را به گرجی ترجمه کنیم؟

شما می توانید برای ثبت ازدواج در سیغناغی، مدارک خود را توسط یک دفتر اسناد رسمی در کشور محل اقامت خود ترجمه کنید و یا می توانید توسط متخصصان آژانس «مری این جورجیا » این کار را انجام دهید. خدمات ترجمه و تایید اسناد توسط دفاتر اسناد رسمی در هر کشوری از جهان ارائه می شود.

 

چرا اتباع خارجی در گرجستان ازدواج می کنند؟

دلایل این تصمیم ممکن است برای هر زوج متفاوت باشد، اما در اینجا تعدادی از آن ها وجود دارد که متخصصان آژانس ما با تحقیق در مورد آن ها، متوجه شان شده اند:

 1. هزینه ازدواج در گرجستان کمتر از محل زندگی زوجین است.
 2. زن و شوهر به دلایل مذهبی نمی توانند در محل زندگی خود ازدواج کنند. به عنوان مثال، در کشورهای مسلمان ازدواج بین یک مسلمان و یکی از افراد مذهبی دیگر یا ممنوع است یا محدودیت های متعددی دارد (مثل کشورهای ایران، قطر، امارات و …).
 3. یک زوج به دلیل مکانیسم های پیچیده بوروکراتیک در کشورشان نمی توانند ازدواج کنند.
 4. اگر یکی از شرکا شهروند کشور دیگری (فیلیپین) باشد، برای یک روند سریع برای دریافت ویزا یا شهروندی می تواند در گرجستان ازدواج کند.
 5. برای گرفتن اجازه زایمان. به عنوان مثال در کشورهای حوزه خلیج فارس این مجوز فقط به زوج های متاهل داده می شود.
 6. در مواردی که پدر و مادر (ولی) یا یکی از آن ها به ازدواج رضایت ندهند.
 7. در شرایطی که زن و شوهر می خواهند اطمینان حاصل کنند که فرزند ازدواج کرده است.

 

در پایان

در این مقاله سعی شده است قوانین ازدواج در گرجستان به طور کامل توضیح داده شود تا مجوز رسمی صادر شده توسط دولت گرجستان در سال 2023 اخذ شود. همانطور که می بینید، دلایل زیادی برای ازدواج در گرجستان وجود دارد، و با توجه به اینکه گرفتن گواهی ازدواج در اینجا آسان است، جای تعجب نیست که این کشور در حال رونق روزافزون برای برگزاری مراسمات ازدواج است. در صورت داشتن هرگونه سوال در مورد قوانین ازدواج در گرجستان با کارشناسان ما تماس بگیرید تا شما را راهنمایی کنند.

8 دیدگاه در “قوانین ازدواج در گرجستان

 1. tavana گفت:

  بسیار مفید بود با تشکر

 2. maryam گفت:

  سلام
  برای ثبت ازدواج رسمی در گرجستان چطور باید اقدام کنیم

  1. با سلام شما میتوانید با شماره 00995595026600 تماس بگیرید به طور کامل برای ثبت ازدواج رسمی راهنمایی میشید

 3. mahsa گفت:

  بسیار مفید و کاربردی با تشکر از شما

 4. حمدی عبدالهی گفت:

  سلام .بسیار مفید بود
  اگر ممکنە یک شمارە تلفون بزارید کە از طریق واتساپ تماس بگیریم ممنون

  1. admin گفت:

   با سلام ممنون از شما
   شماره تماس در بالای سایت و در بخش تماس با ما وجود دارد

 5. mahsa گفت:

  برای ترجمه اسناد به گرجی چطور باید اقدام کنیم شما زحمت اینکار را میکشید

 6. nima گفت:

  سلام روز خوش
  بسیار کامل بود اطلاعات مفیدی در خصوص قوانین و شرایط ازدواج در گرجستان در اختیارم قرار دادید
  با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *